آموزش‌های تخصصی مهندسی کامپیوتر

آموزش شریف

تدریس توسط اساتید دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

گواهی رسمی

دریافت گواهی رسمی دو زبانه از دانشگاه صنعتی شریف برای هر درس و هر میکرومستر

ادامه تحصیل

کسب دانش مورد نیاز برای پژوهش و ادامه تحصیل در رشته کامپیوتر

موقعیت‌های شغلی

افزایش توانمندی و قدرت رقابت برای استخدام در شرکت‌های کامپیوتری


میکرومسترها

برنامه‌سازی و الگوریتم

شامل دروس برنامه‌سازی پایتون، برنامه‌سازی پیشرفته، طراحی الگوریتم‌ها، نظریه محاسبات

هوش مصنوعی

شامل دروس ریاضیات هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری ژرف، پردازش زبان‌های طبیعی، بینایی ماشین

مهندسی نرم‌افزار

شامل دروس آزمون نرم‌افزار، طراحی پایگاه داده‌ها، متدولوژی چابک، برنامه‌سازی سازمانی

علم داده

شامل دروس تحلیل داده با پایتون، اصول و تکنیک‌های علم داده، تحلیل داده‌های بزرگ

امکان ثبت‌نام مستقل در دروس تخصصی و دریافت گواهی هر درس به صورت مجزا وجود دارد.

ثبت‌نام کنید


اساتید

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

استاد دانشگاه صنعتی شریف

استادیار دانشگاه صنعتی شریفحامیان

دانشگاه صنعتی شریف