آموزش‌های تخصصی مهندسی کامپیوتر

آموزش شریف

تدریس توسط اساتید دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

ثبت‌نام تک‌درس

امکان ثبت‌نام به صورت مستقل در هر یک از دروس تخصصی

گواهی گذراندن درس

دریافت گواهی رسمی گذراندن هر درس از دانشگاه صنعتی شریف به زبان‌های فارسی و انگلیسی

گواهی رسمی میکرومستر

دریافت گواهی رسمی میکرومستر از دانشگاه صنعتی شریف در صورت گذراندن مجموعه دروس یک میکرومستر


میکرومسترها

برنامه‌سازی و الگوریتم

شامل برنامه‌سازی پایتون، برنامه‌سازی پیشرفته، طراحی الگوریتم‌ها، نظریه محاسبات

یادگیری ماشین

شامل یادگیری ماشین، یادگیری ژرف، پردازش زبان‌های طبیعی، بینایی ماشین

مهندسی نرم‌افزار

شامل آزمون نرم‌افزار، طراحی پایگاه داده‌ها، متدولوژی چابک، برنامه‌سازی سازمانی

علم داده

شامل تحلیل داده با پایتون، اصول و تکنیک‌های علم داده، تحلیل داده‌های بزرگ


اساتید

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

استادیار دانشگاه صنعتی شریف


مزایای شرکت در آموزش‌های تخصصی

مهارت تخصصی

کسب مهارت عمیق در زمینه‌های تخصصی مهندسی کامپیوتر در قالب میکرومسترها

موقعیت‌های شغلی

افزایش توانمندی و قدرت رقابت برای استخدام در شرکت‌های کامپیوتری

امکان ادامه تحصیل

کسب دانش مورد نیاز برای ادامه تحصیل در رشته کامپیوتر

موقعیت‌های پژوهشی

کسب مهارت‌های علمی و پژوهشی به منظور انجام تحقیقات علمی

ثبت‌نام کنیدحامیان

دانشگاه صنعتی شریف