دوره‌های آموزشی

گواهینامه رسمی

گواهینامه رسمی

گواهینامه رسمی

گواهینامه رسمی

گواهینامه رسمی

گواهینامه رسمی

گواهینامه رسمی

گواهینامه رسمی

گواهینامه رسمی

گواهینامه رسمی

گواهینامه رسمی

گواهینامه رسمی

گواهینامه رسمی

گواهینامه رسمی

گواهینامه رسمی


مزایای دوره‌ها

آموزش شریف

تدریس توسط اساتید دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

گواهی رسمی

دریافت گواهی رسمی دو زبانه از دانشگاه صنعتی شریف برای هر درس و هر میکرومستر

ادامه تحصیل

کسب دانش مورد نیاز برای پژوهش و ادامه تحصیل در رشته کامپیوتر

موقعیت‌های شغلی

افزایش توانمندی و قدرت رقابت برای استخدام در شرکت‌های کامپیوتری


بسته‌های میکرومستر

هوش مصنوعی

شامل یادگیری ماشین، یادگیری ژرف، پردازش زبان‌های طبیعی، بینایی ماشین

علم داده

شامل تحلیل داده با پایتون، اصول و تکنیک‌های علم داده، تحلیل داده‌های بزرگ

برنامه‌سازی و الگوریتم

شامل برنامه‌سازی پایتون، برنامه‌سازی پیشرفته، طراحی الگوریتم‌ها، نظریه محاسبات

مهندسی نرم‌افزار

شامل طراحی پایگاه داده‌ها، آزمون نرم‌افزار، متدولوژی چابک، برنامه‌سازی وب

با گذراندن مجموعه دروس یک میکرومستر، علاوه بر دریافت گواهی مجزای هر درس، گواهی دوزبانه گذراندن آن میکرومستر را هم دریافت خواهید کرد.

ثبت‌نام کنید


اساتید دوره

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف