میکرومستر هوش مصنوعی

هدف

هدف از این میکرومستر آشنایی با روش‌های یادگیری ماشین و یادگیری ژرف به منظور استفاده از داده در جهت حل مسئله‌های متنوع کاربردی و پژوهشی در حوزه هوش مصنوعی است. تحلیل انواع داده‌ها از جمله داده‌های متنی (پردازش زبان طبیعی) و تصویری (بینایی ماشین) مورد بررسی قرار می‌گیرد و دانشجوها با ابزارهای مختلف برای این منظور آشنا خواهند شد.

مخاطبین

علاقمندان حوزه مهندسی که به برنامه‌سازی مقدماتی در پایتون آشنا هستند و به قصد تحقیق کاربردی و حل مسئله می‌خواهند با هوش‌مصنوعی و یادگیری ماشین آشنا شوند.

فهرست دروس

مدرسین

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

دروس ارائه‌شده