میکرومستر علم داده

هدف

هدف از این میکرومستر آشنایی دانشجویان با مفاهیم، ابزارها و تکنیک‌های مهندسی و علم داده است. دانشجویان از طریق ترکیبی از دروس نظری و پروژه‌های عملی، پایه‌ای قوی در جمع آوری داده‌ها، تمیز کردن، تجزیه و تحلیل و نمایش، و همچنین روش‌های آماری و یادگیری ماشینی مورد استفاده در علم داده کسب خواهند کرد. دانش‌آموختگان این دوره توانایی کار بر روی مسائل پیچیده داده، استخراج بینش و دانش از داده‌ها و تصمیم‌گیری آگاهانه با استفاده از روش‌های داده‌محور را خواهند داشت.

مخاطبین

علاقمندان حوزه مهندسی که مایلند به مهارت و دانش لازم برای موفقیت در مشاغل مرتبط با داده‌ها، از جمله تحلیلگر داده، مهندس داده و دانشمند داده مجهز شود.

فهرست دروس

مدرسین

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

دروس ارائه‌شده