میکرومستر برنامه‌سازی و الگوریتم

هدف

هدف از این میکرومستر آشنایی دانش‌پذیران با مهارت‌های برنامه‌سازی حرفه‌ای، روش‌های حل مسئله و طراحی الگوریتم‌های کارا است. دانش‌آموختگان این میکرومستر می‌توانند از آموخته‌ها و تجربیات این دوره برای فعالیت به عنوان برنامه‌نویس حرفه‌ای، مشارکت در پروژه‌های صنعتی، شرکت در مسابقات برنامه‌نویسی، و ادامه تحصیل در رشته‌های مهندسی و علوم کامپیوتر در مقاطع مختلف بهره ببرند.

مخاطبین

  • افرادی که علاقمند به افزایش مهارت‌های الگوریتمی و برنامه‌نویسی برای کار در شرکت‌های کامپیوتری هستند.
  • افرادی که علاقمندند در حوزه الگوریتم‌ها و محاسبات پژوهش کنند یا ادامه تحصیل دهند.
  • افرادی که علاقمندند در مسابقات برنامه‌‌سازی شرکت کنند.
  • افرادی که تمایل دارند در کنکور کارشناسی ارشد یا دکترای رشته مهندسی کامپیوتر یا علوم کامپیوتر شرکت کنند.

فهرست دروس

مدرسین

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

دروس ارائه‌شده