ثبت‌نام

ترم زمستان ۱۴۰۲

توضیحات

  • تخفیف ٪۵ ثبت‌نام زودهنگام تا روز شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ معتبر است.
  • بخش عمده‌ی هزینه ثبت‌نام صرف توسعه و تجهیز دانشکده و دانشگاه خواهد شد.