آزمون نرم‌افزار

شماره درس: ۴۰۱۲ تعداد واحد: ۳
نوع درس: نظری پیش‌نیاز: برنامه‌سازی پیشرفته

اهداف درس

یکی از مهم‌ترین مهارت‌های یک مهندس نرم‌افزار آشنایی با شیوه‌های آزمون نرم‌افزار و توانایی استفاده از آن‌ها در جای مناسب است. در این درس دانش‌پذیر میکرومستر مهندسی نرم‌افزار با مفاهیم و تکنیک‌های آزمون نرم‌افزار آشنا می‌شود و برای ایفای نقشی فراتر از یک برنامه‌نویس ساده اولین گام‌ها را بر می‌دارد.

ریز مواد

 • مفاهیم آزمون نرم‌افزار
  • مفهوم آزمون، شکست و …
  • روال کاری یک آزمونگر نرم‌افزار
  • انواع آزمون‌های نرم‌افزاری (آزمون پذیرش، آزمون سیستم، آزمون یکپارچگی و …)
  • مدل V
  • مفهوم پوشش کد
  • آزمون‌های جعبه‌سیاه و جعبه سفید
 • آزمون واحد
  • هدف از آزمون واحد
  • نحوه نگارش و اجرای آزمون‌های واحد در پایتون (بسته unittest)
 • خودکار ‌سازی آزمون
  • نرم‌افزار آزمون پذیر و آزمون مستمر
  • هدف از خودکارسازی آزمون
  • طراحی موارد آزمون
  • خودکارسازی آزمون‌های واحد (ابزار Robot یا Pytest)
 • آزمون در محیط‌های چابک
  • نمودار هزینه تغییر
  • یکپارچگی مستمر
  • تست‌های سیستمی در محیط‌های چابک
  • مفهوم TDD همراه با مثال‌های عملی
 • آشنایی با طراحی آزمون مبتنی بر معیار پوشش
  • نیازمندی‌های آزمون و تعریف معیار پوشش
  • نحوه استفاده از معیارهای پوشش
  • آشنایی کلی با معیارهای پوشش (افراز فضای ورودی، پوشش گراف، پوشش منطق، پوشش نحوی)
 • نگارش نقشه‌راه آزمون و برنامه‌ریزی برای آن
 • سیستم‌های در حال تغییر و آزمون رگرسیون
 • Mock‌ و Stub
  • مفهوم Mock و Stub‌ و معماری
  • پیاده‌سازی آزمون Mock
 • تحلیل ایستای کد
  • آشنایی با مفهوم تحلیل ایستای کد
  • آشنایی با ابزارهای تحلیل ایستای کد (SonarQube)

ارزیابی

 • تمرین‌های عملی هفتگی: ۵۰٪ نمره
 • آزمون‌ نهایی: ۵۰٪ نمره

مراجع

 1. P. Ammann and J. Offutt. Introduction to Software Testing. Cambridge University Press, 2017.