تقویم آموزشی سال ۱۴۰۳

ترم بهار
مهلت ثبت‌نام چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
کلاس‌های جبرانی شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ تا پنج‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
آزمون‌های پایانی سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ تا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۴
مهلت ارسال نمره شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
ترم تابستان
مهلت ثبت‌نام پنج‌شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۴
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه ۱۴۰۳/۰۶/۱۵
کلاس‌های جبرانی شنبه ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ تا پنج‌شنبه ۱۴۰۳/۰۶/۲۲
آزمون‌های پایانی شنبه ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ تا پنج‌شنبه ۱۴۰۳/۰۶/۲۹
مهلت ارسال نمره شنبه ۱۴۰۳/۰۷/۱۴