تقویم آموزشی سال ۱۴۰۳

ترم بهار
مهلت ثبت‌نام چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
کلاس‌های جبرانی شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ تا پنج‌شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
آزمون‌های پایانی سه‌شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ تا دوشنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۴
مهلت ارسال نمره شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
ترم تابستان
مهلت ثبت‌نام چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
شروع کلاس‌ها شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۹
پایان کلاس‌ها پنج‌شنبه ۱۴۰۳/۰۶/۰۸
کلاس‌های جبرانی شنبه ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ تا پنج‌شنبه ۱۴۰۳/۰۶/۱۵
آزمون‌های پایانی شنبه ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ تا چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۶/۲۱
مهلت ارسال نمره شنبه ۱۴۰۳/۰۷/۱۴