حمید ضرابی زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

وب‌سایت اتاق: ۷۱۵
zarrabi@sharif.edu تلفن: ‎(۰۲۱) ۶۶۱۶ ۶۶۰۰

تحصیلات

 • دکتری علوم کامپیوتر، دانشگاه واترلو، کانادا، ۱۳۸۸
 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۷۹
 • کارشناسی مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۷۷

سوابق

 • رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
 • مسئول مسابقات بین‌المللی برنامه‌سازی دانشجویی منطقه غرب آسیا
 • عضو کمیته‌های ملی و بین‌المللی المپیاد جهانی کامپیوتر
 • مدیر کل آموزش دانشگاه صنعتی شریف
 • رئیس کمیته برنامه‌ریزی درسی رشته مهندسی و علم کامپیوتر در وزارت علوم

زمینه‌های پژوهشی

 • الگوریتم‌های تقریبی و تصادفی
 • هندسه‌ی محاسباتی
 • پردازش داده‌های حجیم
 • الگوریتم‌های توزیع‌شده
 • نظریه‌ی الگوریتمی گراف‌ها