ساختارهای گسسته

مدرس: محمدعلی آبام، محمد ایزدی گواهی رسمی: دوزبانه
ترم: تابستان ۱۴۰۳ پیش‌نیاز: –
زمان ارائه: پنج‌شنبه ۹ تا ۱۲ محل برگزاری: کلاس مجازی

هدف کلی

هدف از این درس، آشنایی دانش‌جویان با مفاهیم، ساختارها، و تکنیک‌هایی است که به‌طور گسترده در علوم و مهندسی کامپیوتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. ایجاد مهارت‌های زیربنایی از جمله تفکر خلاقانه در حل مسائل، ساخت و فهم اثبات‌های دقیق ریاضی، آشنایی با نتایج اولیه در ترکیبیات، نظریه‌ی اعداد، نظریه‌ی گراف‌ها و نیز فراهم آوردن پیش‌نیاز ریاضی موردنیاز برای بسیاری دیگر از دروس ارائه‌شده در گرایش‌های مختلف علوم و مهندسی کامپیوتر، از اهداف این درس به شمار می‌رود.

سرفصل‌ها

 • منطق (۳ جلسه)
  • اصول اولیه‌ی منطق، گزاره‌ها، گزاره‌های هم‌ارز
  • گزاره‌نماها، سورها
  • اصول استنتاج، اثبات
 • نظریه‌ی توابع و مجموعه‌ها (۲ جلسه)
  • توابع یک‌به‌یک و پوشا، ترکیب توابع، معکوس توابع، جز‌ء صحیح، دنباله‌ها
  • مبانی نظریه‌ی مجموعه‌ها، عملگرهای مجموعه‌ای
 • استقرا (۱.۵ جلسه)
  • استقرای ریاضی، استقراء قوی
  • استقرای ساختاری
 • نظریه‌ی اعداد (۲.۵ جلسه)
  • بخش‌پذیری، ب.م.م، ک.م.م، اعداد اول
  • همنهشتی، قضیه اویلر، کاربرد در رمزنگاری
 • شمارش (۴ جلسه)
  • اصول اولیه‌ی شمارش، جایگشت و ترکیب، ضرایب دوجمله‌ای
  • جایگشت‌ها و ترکیب‌های باتکرار، اصل طرد و شمول
  • توزیع اشیا درون جعبه‌ها، اصل لانه‌کبوتری
  • روابط بازگشتی و حل روابط بازگشتی همگن
 • احتمالات گسسته (۲ جلسه)
  • نظریه‌ی احتمالات، تابع توزیع احتمال، رویدادهای مستقل، احتمالات شرطی
  • متغیرهای تصادفی، امید ریاضی و واریانس
 • گراف‌ها (۳ جلسه)
  • تعاریف اولیه، گراف‌های خاص، گراف‌های دوبخشی، نمایش گراف‌ها
  • مسیرها و همبندی، مسیرهای اویلری
  • گراف‌های مسطح، قضیه‌ی اویلر
  • درخت‌ها و جنگل‌ها، درخت‌های ریشه‌دار

ارزیابی

 • آزمونک‌ها: ۶ نمره
 • آزمون‌‌ها پایان‌دوره: ۱۴ نمره

منابع

 1. K. H. Rosen. Discrete Mathematics and Its Applications. 8th Edition, McGraw Hill, 2018.
 2. R. P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction. 5th Edition, Pearson Addison Wesley, 2004.
 3. A. Engel. Problem-Solving Strategies. Springer, 1998.