برنامه‌سازی برای تحلیل داده

مدرس: امیرمهدی صادق‌زاده شماره درس: ۳۰۱۰
ترم: تابستان ۱۴۰۳ پیش‌نیاز: برنامه‌سازی پایتون
زمان ارائه: شنبه ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ محل برگزاری: کلاس مجازی

هدف کلی

هدف از این درس کسب تسلط بر زبان برنامه‌سازی پایتون و استفاده از آن زبان برای ذخیره، تحلیل و مصورسازی داده است.

سرفصل‌ها

 1. مرور برنامه‌سازی به زبان پایتون (۲ جلسه)
  • کار با پایتون در محیط‌های تعاملی IPython و Jupyter
  • برنامه‌سازی پیمانه‌ای و استفاده از کتابخانه‌ها
  • تولید اعداد تصادفی و شبیه‌سازی مونت‌کارلو
 2. ذخیره‌سازی و کار با داده (۵ جلسه)
  • ساختارهای ذخیره‌سازی داده
  • سازماندهی داده با استفاده از dataframes
  • پایگاه‌های داده رابطه‌ای و غیررابطه‌ای و انبار داده
  • دستکاری (manipulation) داده با Pandas
 3. آماده‌سازی داده (۲ جلسه)
  • قالب‌دهی (formatting)، نرمال‌سازی و سطل‌بندی (binning) داده
  • پر کردن داده‌های گم (missing)
 4. تحلیل داده (۵ جلسه)
  • درک توزیع داده
  • ایجاد خط‌لوله (pipeline) داده
  • اعمال تکنیک‌های تحلیل روی مجموعه داده‌های واقعی با کتابخانه‌‌های Numpy و Scipy
 5. مصورسازی داده و ترسیم نمودار (۵ جلسه)
  • تحلیل داده اکتشافی (exploratory)
  • ترسیم نمودار در پایتون با کتابخانه‌های Matplotlib و Seaborn و plotly
  • انواع تکنیک‌های مصورسازی داده
  • نکات مهم مرتبط با مصورسازی داده

ارزیابی

 • تمرین‌ها: ۲۰ درصد
 • آزمونک‌ها: ۲۰ درصد
 • آزمون ‌نهایی: ۶۰ درصد

منابع

 1. Wes McKinney. Python for Data Analysis: Data Wrangling with pandas. NumPy, and Jupyter, 3rd Edition, 2022.