دوره‌های میکرومستر

برنامه‌سازی و الگوریتم

شامل برنامه‌سازی پایتون، برنامه‌سازی پیشرفته، طراحی الگوریتم‌ها، نظریه محاسبات

یادگیری ماشین

شامل یادگیری ماشین، یادگیری ژرف، پردازش زبان‌های طبیعی، بینایی ماشین

مهندسی نرم‌افزار

شامل آزمون نرم‌افزار، طراحی پایگاه داده‌ها، متدولوژی چابک، برنامه‌سازی سازمانی

علم داده

شامل تحلیل داده با پایتون، اصول و تکنیک‌های علم داده، تحلیل داده‌های بزرگ

ثبت‌نام کنید


اساتید دوره

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

استادیار دانشگاه صنعتی شریف

استادیار دانشگاه صنعتی شریف


مزایای شرکت در دوره

آموزش شریف

تدریس توسط اساتید دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

گواهی رسمی

دریافت گواهی رسمی از دانشگاه صنعتی شریف به زبان‌های فارسی و انگلیسی

مهارت عمیق

فراگیری زنجیره دانشی در زمینه‌های تخصصی مهندسی کامپیوتر در قالب میکرومسترها

موقعیت‌های شغلی

افزایش توانایی و قدرت رقابت برای استخدام در شرکت‌های کامپیوتری

ثبت‌نام کنیدحامیان