ترم تابستان ۱۴۰۳

عنوان درس مدرس زمان ارائه کلاس مجازی ثبت‌نام
برنامه‌سازی پایتون حمید ضرابی زاده شنبه
۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰
اتاق ۲۰۱۰ ثبت‌نام
ساختارهای گسسته محمدعلی آبام، محمد ایزدی شنبه و دوشنبه
۱۴:۳۰ تا ۱۶:۰۰
اتاق ۲۰۱۱ ثبت‌نام
داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها محمدعلی آبام پنج‌شنبه
۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰
اتاق ۲۰۱۴ ثبت‌نام
برنامه‌سازی برای تحلیل داده امیرمهدی صادق‌زاده یکشنبه
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
اتاق ۳۰۱۰ ثبت‌نام
ریاضیات هوش مصنوعی و علم داده امیر نجفی دوشنبه
۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰
اتاق ۳۰۱۲ ثبت‌نام
یادگیری ماشین مهدی جعفری سیاوشانی پنج‌شنبه
۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰
اتاق ۳۰۱۴ ثبت‌نام
یادگیری ژرف حمید بیگی دوشنبه
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
اتاق ۳۰۱۶ ثبت‌نام
برنامه‌سازی پیشرفته مهدی دولتی یک‌شنبه و سه‌شنبه
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰
اتاق ۴۰۱۰ ثبت‌نام
آزمون نرم‌افزار مهران ریواده شنبه و دوشنبه
۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰
اتاق ۴۰۱۲ ثبت‌نام
طراحی پایگاه داده‌ها مریم رمضانی یک‌شنبه
۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰
اتاق ۴۰۱۶ ثبت‌نام
برنامه‌سازی وب حمید ضرابی زاده چهارشنبه
۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰
اتاق ۴۰۱۸ ثبت‌نام
مهندسی چابک نرم‌افزار رامان رامسین یک‌شنبه و سه‌شنبه
۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰
اتاق ۴۰۲۰ ثبت‌نام
الگوهای طراحی و معماری نرم‌افزار رامان رامسین یک‌شنبه و سه‌شنبه
۱۵:۰۰ تا ۱۶:۳۰
اتاق ۴۰۲۲ ثبت‌نام
اصول و تکنیک‌ها در علم داده محمدامین فضلی پنج‌شنبه
۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰
اتاق ۵۰۱۶ ثبت‌نام

توضیحات

 • برای اطلاع از کدهای تخفیف و روش‌های کسب اعتبار می‌توانید صفحه کد تخفیف را ملاحظه کنید.
 • کلاس‌های ترم بهار طبق تقویم از روز شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ آغاز می‌شود و تا ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ ادامه دارد.
 • آزمون‌های پایانی به صورت حضوری طی روزهای ۱۷ تا ۲۱ شهریور برگزار می‌شود.
 • اطلاعات کاربری برای شرکت در کلاس‌های مجازی، هفته‌ی قبل از شروع کلاس‌ها برای شما ایمیل می‌شود.

ترم بهار ۱۴۰۳

عنوان درس مدرس زمان ارائه آزمون پایانی کلاس مجازی ثبت‌نام
برنامه‌سازی پایتون حمید ضرابی زاده شنبه
۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰
۱۲ تا ۱۴ تیر اتاق ۲۰۱۰ ثبت‌نام
ساختارهای گسسته محمدعلی آبام پنج‌شنبه
۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰
۱۲ تا ۱۴ تیر اتاق ۲۰۱۱ ثبت‌نام
برنامه‌سازی برای تحلیل داده امیرمهدی صادق‌زاده یکشنبه
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
۱۲ تا ۱۴ تیر اتاق ۳۰۱۰ ثبت‌نام
ریاضیات هوش مصنوعی و علم داده امیر نجفی دوشنبه
۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰
۱۲ تا ۱۴ تیر اتاق ۳۰۱۲ ثبت‌نام
برنامه‌سازی پیشرفته مهدی دولتی یک‌شنبه و سه‌شنبه
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰
۱۲ تا ۱۴ تیر اتاق ۴۰۱۰ ثبت‌نام
اصول و تکنیک‌ها در علم داده محمدامین فضلی پنج‌شنبه
۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰
۱۲ تا ۱۴ تیر اتاق ۵۰۱۶ ثبت‌نام

ترم زمستان ۱۴۰۲

عنوان درس مدرس زمان ارائه آزمون پایانی کلاس مجازی ثبت‌نام
برنامه‌سازی پایتون حمید ضرابی زاده شنبه
۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰
۲۸ تا ۳۰ فروردین اتاق ۲۰۱۰ ثبت‌نام
داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها محمدعلی آبام، محمد قدسی دوشنبه
۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰
۲۸ تا ۳۰ فروردین اتاق ۲۰۱۴ ثبت‌نام
برنامه‌سازی برای تحلیل داده امیرمهدی صادق‌زاده یک‌شنبه
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
۲۸ تا ۳۰ فروردین اتاق ۳۰۱۰ ثبت‌نام
ریاضیات هوش مصنوعی و علم داده امیر نجفی دوشنبه
۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰
۲۸ تا ۳۰ فروردین اتاق ۳۰۱۲ ثبت‌نام
یادگیری ماشین سید ابوالفضل مطهری چهارشنبه
۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰
۲۸ تا ۳۰ فروردین اتاق ۳۰۱۴ ثبت‌نام
برنامه‌سازی پیشرفته مهدی دولتی یک‌شنبه و سه‌شنبه
۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰
۲۸ تا ۳۰ فروردین اتاق ۴۰۱۰ ثبت‌نام
اصول و تکنیک‌ها در علم داده محمدامین فضلی پنج‌شنبه
۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰
۲۸ تا ۳۰ فروردین اتاق ۵۰۱۶ ثبت‌نام

ترم پاییز ۱۴۰۲

عنوان درس مدرس زمان ارائه آزمون پایانی کلاس مجازی ثبت‌نام
برنامه‌سازی پایتون حمید ضرابی زاده شنبه
۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰
۶ دی ساعت ۱۴:۰۰ اتاق ۲۰۱۰ ثبت‌نام
ساختارهای گسسته محمدعلی آبام، محمدرضا بهرامی دوشنبه
۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰
۵ دی ساعت ۹:۰۰ اتاق ۲۰۱۱ ثبت‌نام
برنامه‌سازی برای تحلیل داده امیرمهدی صادق‌زاده یک‌شنبه
۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰
۶ دی ساعت ۹:۰۰ اتاق ۳۰۱۰ ثبت‌نام
ریاضیات هوش مصنوعی و علم داده امیر نجفی دوشنبه
۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰
۷ دی ساعت ۹:۰۰ اتاق ۳۰۱۲ ثبت‌نام

توضیحات

 • کلاس‌های ترم پاییز طبق تقویم از روز شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲ آغاز شده و تا ۲۳ آذر ۱۴۰۲ ادامه دارد.
 • محل تشکیل کلاس‌های مجازی، یوزرنیم و پسورد تا روز ۱۹ مهر از طریق ایمیل ثبت‌شده از طرف شما، برای شما ارسال می‌شود.
 • مهلت ثبت‌نام برای استفاده از تخفیف ثبت‌نام زودهنگام ترم پاییز ۵ مهرماه ۱۴۰۲ است.

ترم تابستان ۱۴۰۲

عنوان درس مدرس زمان ارائه محل تشکیل
برنامه‌سازی پایتون حمید ضرابی زاده شنبه و دوشنبه
۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰
کلاس مجازی
ساختارهای گسسته محمدعلی آبام شنبه و دوشنبه
۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
کلاس مجازی
ریاضیات هوش مصنوعی امیر نجفی
نعیمه امیدوار
یک‌شنبه و سه‌شنبه
۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰
کلاس مجازی
برنامه‌سازی برای تحلیل داده امیرمهدی صادق‌زاده یک‌شنبه و سه‌شنبه
۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
کلاس مجازی
برنامه‌سازی پیشرفته محمدامین فضلی شنبه و دوشنبه
۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰
کلاس مجازی
داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها محمدامین فضلی یک‌شنبه و سه‌شنبه
۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰
کلاس مجازی

توضیحات

 • کلاس‌های ترم تابستان از روز شنبه ۱۷ تیرماه طبق زمانبندی ارائه شده در جدول بالا آغاز می‌شوند.
 • حضور در جلسات هفته اول برای عموم آزاد است. این موضوع به کسانی که هنوز ثبت‌نام نکرده‌اند کمک خواهد کرد که با اساتید و نحوه ارائه و ارزیابی دروس آشنا شوند. سایت ثبت‌نام تا پایان هفته اول باز خواهد ماند تا هر دانشجویی که تصمیم به ثبت‌نام در ترم تابستان گرفت این فرصت را از دست ندهد.
 • از هفته دوم، هر درس در کلاسی مجازی آن درس برگزار خواهد شد که در این زمینه تا پایان هفته اول اطلاع رسانی خواهد شد. تا انتهای هفته اول، نام کاربری و گذرواژه هر دانشجویی برای شرکت در کلاس‌ها ارسال خواهد شد.
 • کلاس‌ها از روز شنبه ۲۳ دی شروع می‌شود. اطلاعات کاربری برای شما ارسال شده یا نهایتا تا شنبه صبح برای شما ارسال خواهد شد. سامانه ثبت‌نام تا انتهای دی باز خواهد ماند که کسانی که پیش‌ثبت‌نام کرده‌اند بتوانند ثبت‌نام نهایی خود را انجام دهند. در این مدت سامانه ثبت‌نام برای افراد جدید هم باز خواهند ماند. بعد از ۳۰ دی هر ثبت‌نامی به ترم آینده موکول خواهد شد.