میکرومستر یادگیری ماشین

هدف

هدف از این میکرومستر آشنایی با روش‌های یادگیری ماشین و یادگیری ژرف به منظور استفاده از داده در جهت حل مسئله‌های متنوع کاربردی و پژوهشی مهندسی است. تحلیل انواع داده‌ها از جمله داده‌های متنی (پردازش زبان طبیعی) و تصویری (بینایی ماشین) مورد بررسی قرار می‌گیرد و دانشجوها با ابزارهای مختلف برای این منظور آشنا خواهند شد.

مخاطبین

علاقمندان حوزه مهندسی که به برنامه‌سازی مقدماتی در پایتون آشنا هستند و به قصد تحقیق کاربردی و حل مسئله می‌خواهند با هوش‌مصنوعی و یادگیری ماشین آشنا شوند.

فهرست دروس

مدرسین

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

دروس ارائه‌شده