حمایت از رویداد

دانشکده مهندسی کامپیوتر برای برگزاری بهتر آموزش‌های تخصصی خود و تربیت نیروهای متخصص از حمایت حامیان به ویژه شرکت‌های برتر فعال در حوزه مهندسی کامپیوتر استقبال می‌کند.

برای اطلاع از نحوه حمایت از رویدادهای آموزشی لطفا با نشانی micro@sharif.edu در تماس باشید.