سید ابوالفضل مطهری

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

وب‌سایت اتاق: ۷۱۶
motahari@sharif.edu تلفن: ‎(۰۲۱) ۶۶۳۶ ۶۶۵۳

تحصیلات

  • دکتری مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه واترلو، کانادا، ۱۳۸۹.
  • کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۰.
  • کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۷۸.

سوابق

  • محقق دانشگاه برکلی، آمریکا
  • محقق دانشگاه واترلو، کانادا

زمینه‌های پژوهشی

  • بیوانفورماتیک
  • تحلیل داده‌های بزرگ
  • سیستم‌های توزیع‌شده
  • یادگیری ماشین