داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها

Data Structures and Algorithms

شماره درس: ۴۰۱۴ تعداد واحد: ۳
نوع درس: نظری پیش‌نیاز: برنامه‌سازی پایتون

اهداف درس

در این درس دانشجو با روش‌های تحلیل الگوریتم‌ها، داده‌ساختارهای ساده اما مهم و نیز با برخی از الگوریتم‌های مقدماتی آشنا می‌شود. در ارائه‌‌ی مطالب این درس بر تحلیل و اثبات درستی الگوریتم‌ها تاکید می‌شود. دانشجو باید از قبل با یکی از زبان‌های برنامه‌نویسی آشنا باشد. الگوریتم‌های درس مستقل از زبان ارائه می‌شود.

ریز مواد

 • تحلیل الگوریتم (۲ جلسه)
  • الگوریتم‌ها و تحلیل زمانی آن‌ها: $n$امین عنصر دنباله فیبوناچی و زیرآرابه با بزرگترین جمع
  • رشد توابع: نمادهای $O, \Theta, \Omega$
 • الگوریتم‌های تقسیم و حل (۲ جلسه)
  • مرتب‌سازی ادغامی، تعداد نابجایی‌ها، زیرآرایه با بزرگترین جمع
  • قضیه اصلی
 • الگوریتم‌های تصادفی (۱ جلسه)
  • متغیرهای تصادفی
  • الگوریتم‌های لاس‌وگاس و مونتوکارلو: مسئله میانه تقریبی
  • جایگشت تصادفی و کاربردهای‌ آن: مسئله‌ی استخدام
 • داده‌ساختارهای پایه (۱ جلسه)
  • لیست پیوندی، صف و پشته
 • داده‌ساختارهای درخت (۳ جلسه)
  • پیاده‌سازی‌های مختلف درخت‌ها، پیمایش درخت‌ها
  • درخت‌های دودویی جستجو
  • صف اولویت (هرم کمینه و بیشینه)، مرتب‌سازی هرمی
 • مرتبه‌ی آماری (۱ جلسه)
  • محاسبه‌ی کمینه و بیشینه، انتخاب k-امین عنصر (الگوریتم قطعی)
 • مرتب‌سازی (۲ جلسه)
  • مرتب‌سازی غیرمقایسه‌ای: شمارشی و مبنایی
  • مرتب‌سازی مقایسه‌ای: مرتب‌سازی سریع (تحلیل تصادفی)
 • درهم‌سازی (۱ جلسه)
  • درهم‌سازی زنجیره‌ای، درهم‌سازی باز، Cuckoo filter، Bloom filter
 • الگوریتم‌های حریصانه (۱ جلسه)
  • خرد کردن پول، مسائل زمان‌بندی، کوله‌پشتی کسری
 • برنامه‌ریزی پویا (۲ جلسه)
  • اعداد فیبوناچی، زمان‌بندی بازه‌های وزن‌دار، خرد کردن پول
  • بزرگ‌ترین زیردنباله‌ی مشترک، ضرب زنجیره‌ی ماتریس‌ها
 • جست‌وجوی فضای حالت (۱ جلسه)
  • روش پس‌گرد، انشعاب و حد
 • گراف‌ها (۳ جلسه)
  • روش‌های مختلف پیاده‌سازی گراف
  • جست‌وجوهای عمق‌اول و سطح‌اول و کاربردهای آن‌ها، ترتیب توپولوژیکی
  • کوتاه‌ترین مسیر در گراف‌ها: الگوریتم‌های دایکسترا و بلمن-فورد

ارزیابی

 • تمرین‌های عملی: ۶ نمره
 • آزمون پایان‌دوره: ۱۴ نمره

مراجع

 • محمد قدسی، "داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها"، چاپ چهارم، انتشارات فاطمی، ۱۳۹۳.
 • محمد قدسی و آیدین نصیری شرق، "۶۰۰ مسئله‌ی چندگزینه‌ای از داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها"، چاپ ششم، انتشارات فاطمی، ۱۳۹۷.
 • T. Cormen, C. Leiserson, R. Riverst, and C. Stein. Introduction to Algorithms. 3rd Edition, MIT Press, 2011.